Zaregistrujte se

Napište nám

elearnie | making education easier

Zaregistrujte se

Zaregistrujte se do webové aplikace elearnie a začněte se vzdělávat efektivně.

elearnie logo
Vzdělávací platforma pro firmy a školy

Elearnie je vzdělávací platforma usnadňující proces vzdělávání a zvyšující efekt učení posluchačů a studentů vašich kurzů. Umožňuje tvorbu a přenos materiálů od lektorů, pedagogů k posluchačům, studentům. Dále dává příležitost nahlédnout do přístupu ke studiu, monitoruje studijní chování posluchačů, studentů, identifikuje úspěchy, odhaluje neúspěchy a zefektivňuje další studium.

elearnie logo

Využívejte nástroj, který se nemusíte učit ovládat.

Zaregistrujte se

Zaregistrujte se do webové aplikace elearnie a začněte se vzdělávat efektivně.

elearnie pro firmy

Elearnie nabízí možnost jednoduchého řízení firemního vzdělávání. Umožňuje snadnou tvorbu, sdílení a prezentaci materiálů i samotné ověření nově získaných znalostí zaměstnanců. Zaměstnanci mají přístup k materiálům interních i externích lektorů, mohou tak studovat svým vlastním tempem a ze svých domovů, což má za následek omezení cestovních výdajů firem.

Naše platforma zajišťuje veškerou komunikaci při vzdělávání. Lektoři již nemusí při přípravě, realizaci a evaluaci vzdělávání využívat nepřehledné e-mailové komunikace, ale díky elearnie získáte jednotné a přehledné prostředí pro organizaci kurzů, lekcí, workshopů. Účastníci kurzů, lektoři i zaměstnavatelé mohou prostřednictvím pokročilého reportingu efektivně sledovat průběh vzdělávání.

B
Co vše elearnie nabízí
 • Testy a materiály

  Vytvářejte si s elearnie učební materiály a testy, které použijete ke vzdělávání a k ověřování znalostí studentů. To vše díky intuitivnímu a přehlednému prostředí bez zbytečných složitostí.

 • Vše na jednom místě

  V rámci platformy elearnie není potřeba využívat žádných externích nástrojů pro tvorbu a sdílení materiálů a organizaci samotného vzdělávání. Složitá komunikace pomocí e-mailu bude již minulostí.

 • Rozšiřitelná napojení

  Díky elearnie využijte svou dosavadní práci na učebnicích, prezentacích, testech či dotaznících. Jednoduše napojte různá online úložiště (Google Drive, Dropbox, Box, Microsoft OneDrive) do elearnie pomocí našich konektorů.

 • Analýza studijních vzorů

  Nahlédněte prostřednictvím elearnie do studijního chování svých posluchačů a studentů. Sledujte jejich práci online a monitorujte průběh vzdělávací cesty (learning curve).

 • Reporting

  Sledujte díky elearnie úspěšnost svých studentů v reálném čase a v přehledných statistikách. Reporty slouží pro monitorování studia lektorům a učitelům, ale také jako zpětná vazba studentům, kteří tak mohou sledovat svou vlastní studijní cestu.

 • Mobilní aplikace

  Využívejte elearnie na maximum nejen na počítači. Díky cloudové technologii, na které je elearnie postaveno, jej můžete spustit i na mobilních zařízeních se systémy Android či iOS.

elearnie pro školy

Platforma umožňuje vytvářet studijní materiály a testy pro studenty. Učitelé získají přístup do přehledného prostředí, ve kterém budou moci snadno připravovat kvalitní studijní materiály, které budou vyhovovat jejich specifickým nárokům. Elearnie současně usnadní přístup k učebním materiálům jak učitelům, studentům, tak případně rodičům. Výhodou elearnie je také možnost vytvářet a organizovat virtuální třídy.

Učitel získá přehled i kontrolu nad dosavadními výsledky svých studentů, ale také může sledovat a kontrolovat aktuální průběh učení, tzv. learning curve (studijní cestu). Učitel tak včas rozezná problémové oblasti probírané látky a může ihned reagovat a individuálně podpořit studenta v jeho úsilí.

S
Poslání

Naším posláním je zjednodušit, zefektivnit a zpřehlednit celý proces nabývání znalostí, a to napříč všemi oblastmi, v nichž můžeme přímo podpořit efektivitu vyučování a učení.

„Pro život, ne pro školu se učíme.“ – Seneca

elearnie ve školství

Platforma umožňuje vytváření studijních materiálů a testů pro studenty. Učitelé mohou vytvářet kvalitní materiály, které budou vyhovovat jejich specifickým nárokům. Elearnie také usnadňuje přenos učebního materiálu od učitele ke studentovi a nahrazuje tak dosavadní e-mailový způsob sdílení učiva.

Studenti mohou být organizováni do tříd či skupin dle potřeb vyučujícího. Elearnie poskytuje možnost sledování výsledků jednotlivých studentů, jejich studijních vzorů a tzv. learning curve (studijní cesty). Učitel tak rozezná problémové oblasti probírané látky.

S
Poslání

Naším posláním je zjednodušení, zefektivnění a zpřehlednění celého procesu nabývání znalostí a to napříč všemi oblastmi, kde se setkáváme se vzděláváním.

„Pro život, ne pro školu se učíme.“ – Seneca

Co vše elearnie nabízí
 • Testy a materiály

  Vytvářejte si s elearnie učební materiály a testy, které použijete ke vzdělávání a k ověřování znalostí studentů. To vše díky intuitivnímu a přehlednému prostředí bez zbytečných složitostí.

 • Vše na jednom místě

  V rámci platformy elearnie není potřeba využívat žádných externích nástrojů pro tvorbu a sdílení materiálů a organizaci samotného vzdělávání. Složitá komunikace pomocí e-mailu bude již minulostí.

 • Rozšiřitelná napojení

  Díky elearnie využijte svou dosavadní práci na učebnicích, prezentacích, testech či dotaznících. Jednoduše napojte různá online úložiště (Google Drive, Dropbox, Box, Microsoft OneDrive) do elearnie pomocí našich konektorů.

 • Analýza studijních vzorů

  Nahlédněte prostřednictvím elearnie do studijního chování svých posluchačů a studentů. Sledujte jejich práci online a monitorujte průběh vzdělávací cesty (learning curve).

 • Reporting

  Sledujte díky elearnie úspěšnost svých studentů v reálném čase a v přehledných statistikách. Reporty slouží pro monitorování studia lektorům a učitelům, ale také jako zpětná vazba studentům, kteří tak mohou sledovat svou vlastní studijní cestu.

 • Mobilní aplikace

  Využívejte elearnie na maximum nejen na počítači. Díky cloudové technologii, na které je elearnie postaveno, jej můžete spustit i na mobilních zařízeních se systémy Android či iOS.

Napište nám
Napište nám
elearnie logo